Wat kunnen we leren van de huidige ‘onderhandelingen’ tussen de VS en Noord Korea?

Dit
model volgt een aantal vaste stappen ter voorbereiding van elke onderhandeling:
doelen / behoeften / stijl / tactieken en concessies / fasen.

Het
(lange termijn) doel van Kim Jong-un is zeker de voortzetting van zijn regime
in Noord Korea. Het korte termijn doel kan zijn te laten zien dat hij niet
zwicht voor de dreigementen van Donald Trump.

Trumps
lange termijn doel aangaande Noord Korea is onduidelijk. Hij heeft tijdens de
verkiezingstournee het buitenland beleid van zijn voorganger bekritiseerd. Een
korte termijn doel zal zijn om over te komen als een krachtige leider – één die
de Noord Koreanen in ieder geval verbaal een lesje zal leren.

De rol
en maatschappelijke positie van beide mannen geeft aan dat ze beiden respect
zoeken en willen dat hun macht gezien wordt. Hun verborgen behoeften zijn opvallend
overeenkomend.

Uit
de daden van beide heren is af te leiden dat ze zich allebei aan de uiterste
rand van het ‘hard line’ onderhandelingsspectrum bevinden.  Een kenmerk van harde en veeleisende onderhandelaars
is dat ze respect moeten hebben voor hun tegenstander, anders walsen ze erover
heen.

Kijken
we vervolgens naar de machtsbalans tussen de twee spelers, dan is het duidelijk
dat deze op dit moment uit balans is. De Verenigde Staten hebben kernwapens –
maar anders dan zijn voorgangers, is de huidige president onvoorspelbaar over
de vraag of er kernwapens ingezet zouden kunnen worden. Noord Korea heeft (nog)
geen bevestigde beschikking over kernwapens.

De
verkiezing van Donald Trump als president heeft Kim Jong-un wellicht doen
beseffen dat het machtsevenwicht hersteld moet worden. Dat kan het beste door
zelf kernwapens te ontwikkelen.

Dus
komt er oorlog?

Als beide zijden
beschikken over nucleaire wapens is de machtsbalans weer hersteld en is er geen
reden om ten oorlog te gaan. Alleen als het lange termijn doel van Kim Jong-un
in gevaar komt…

Author avatar
ENS Team